نمایندگی هاست لینوکس ایران

 • پلن استارتاپ

  • 5 گیگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد سایت قابل میزبانی
  • نامحدود
   سایر امکانات
  59,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • پلن اقتصادی

  • 10 گیگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد سایت قابل میزبانی
  • نامحدود
   سایر امکانات
  99,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • پلن پیشرفته

  • 20 گیگابایت
   میزان فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   تعداد سایت قابل میزبانی
  • نامحدود
   سایر امکانات
  199,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی